Lär dig multiplicera – Översikt (svenska)
   
länk till aktivitet
   
1. Beskrivning

Det här är ett trevligt sätt att lära sig multiplikation. Du kan arbeta med multiplikationstabeller en och en, och sedan blanda tabeller. Det finns också tester som visar vilka dina styrkor och svagheter är. Du kan gratis se programvaran i ett flertal språkversioner på www.learnyourtables.co.uk

Programvaran är tillgänglig i Apples iTunes Store för iPhone och iPad. Sök efter "SUMS Online" i iTunes App Store.

   
2. Nyckelord gångertabell, multiplikation, lära, test, tabeller
   
3. Menyskärm Det här är aktivitetens menyskärm. Använd den gröna raden med siffror när du vill öva på en särskild tabell.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Dra och släpp. Här kan du dra talen på vänster sida till rätt svar på höger sida.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Resultatskärm för dra och släpp. Här visas det aktuella resultatet för dra och släpp-aktiviteten.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Svarsskärm för en tabell. Det här är svårare än dra och släpp-aktiviteten eftersom eleven måste skriva sina svar via tangentbordet.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Svarsskärm för en tabell. Här har eleven skrivit rätt svar.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Svarsskärm för en tabell. Här har eleven skrivit fel svar.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Testskärm för en tabell. Testet innehåller 19 frågor, och de flesta multiplikationer förekommer i båda formerna (t.ex. 5 x 7 och 7 x 5). Eleven får också ett tidsresultat.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Testresultatskärm för en tabell. Här svarade eleven rätt på alla frågor.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Testresultatskärm för en tabell. Här svarade eleven fel på några frågor.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Svarsskärm för blandade tabeller. När eleven svarar på frågor om blandade tabeller visas resultatet för varje tabell med en linje. Grönt anger andelen korrekta svar, och rött anger andelen felaktiga svar.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Testskärm för blandade tabeller. Testet för blandade tabeller innehåller 40 frågor, vilket ger möjlighet att analysera elevens resultat för alla tabeller.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Testresultatskärm för blandade tabeller. Här svarade eleven rätt på alla frågor.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Testresultatskärm för blandade tabeller. Här svarade eleven fel på några frågor.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -