Naucz się tabliczki mnożenia — przegląd funkcji programu (język polski)
   
łącze do działań
   
1. Opis

Korzystanie z tej aplikacji to przyjemny sposób nauki tabliczki mnożenia. Najpierw można zacząć od mnożenia ciągle tej samej liczby, a potem przejść do mnożenia dowolnych liczb. Zawarte w programie testy ułatwią sprawdzenie, co już się umie, a czego jeszcze nie. Bezpłatne wersje aplikacji w wielu językach znajdują się na stronie internetowej www.learnyourtables.co.uk.

Aplikacja jest dostępna dla urządzeń iPhone i iPad w sklepie Apple iTunes Store. Można ją odszukać w sekcji iTunes App pod pozycją SUMS Online.

   
2. Słowa kluczowe tabliczka mnożenia, mnożenie, nauka, test, tabliczka
   
3. Ekran Menu To jest ekran menu wyboru działań. Zielony pasek z liczbami służy do wybierania jednej liczby, której mnożenia będziemy się uczyć.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Mnożenie jednej liczby — przeciąganie i upuszczanie. Umożliwia przeciąganie działania z lewej strony do pasującej odpowiedzi z prawej.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Przeciąganie — ekran końcowy. Na tym ekranie wyświetlany jest wynik wykonanych działań.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Mnożenie jednej liczby — ekran wprowadzania odpowiedzi. To nieco trudniejsze zadanie niż przeciąganie i upuszczanie działań. Uczeń wpisuje tutaj odpowiedzi za pomocą klawiatury.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Mnożenie jednej liczby — ekran wprowadzania odpowiedzi. Poniżej widoczny jest ekran po wprowadzeniu prawidłowej odpowiedzi.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Mnożenie jednej liczby — ekran wprowadzania odpowiedzi. Poniżej widoczny jest ekran po wprowadzeniu nieprawidłowej odpowiedzi.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Mnożenie jednej liczby — ekran testu. Test zawiera 19 pytań. Większość wierszy z tablicy jest użyta dwukrotnie z zamianą liczb miejscami (np. 5 x 7 i 7 x 5). Wyświetlany jest także czas rozwiązywania testu.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Mnożenie jednej liczby — ekran wyniku testu. Poniżej widoczny jest ekran po wprowadzeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Mnożenie jednej liczby — ekran wyniku testu. Na tym ekranie widać błędy popełnione przez ucznia.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Mnożenie dowolnych liczb — ekran wprowadzania odpowiedzi. Podczas wprowadzania odpowiedzi do działań na mnożenie dowolnych liczb wyniki dla każdej liczby są wyświetlane na diagramie w postaci linii. Zielony kolor oznacza proporcjonalną liczbę prawidłowych odpowiedzi, a czerwony — nieprawidłowych.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Mnożenie dowolnych liczb — ekran testu. W teście na mnożenie dowolnych liczb znajduje się 40 pytań. Pozwalają one na prawidłową analizę wyników ucznia dla wszystkich liczb.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Mnożenie dowolnych liczb — ekran wyników testu. Poniżej widoczny jest ekran po wprowadzeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Mnożenie dowolnych liczb — ekran wyników testu. Na tym ekranie widać błędy popełnione przez ucznia.
 
info@sums.co.uk
www.sums.co.uk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -