Lær gangetabellen – Oversikt (norsk)
   
lenke til spill
   
1. Beskrivelse

Dette er en morsom måte å lære gangetabellen på. Du kan lære hver gangerekke for seg, og deretter blande dem. Du finner også prøver der du kan finne ut hva du er flinkest til, og hva du trenger mer trening i. Nå kan du se programvaren helt gratis og på mange språk, på www.learnyourtables.co.uk

Du finner programmet i butikken Apple iTunes for iPhone og iPad. Søk etter SUMS Online i iTunes App-butikken.

   
2. Nøkkelord gangetabell, multiplikasjonstabell, multiplikasjon, gange, lære, prøve, test, tabeller, rekker
   
3. Menyskjermen Dette er menyen til programmet. Hvis du vil spille med én gangerekke, velger du en fra den grønne linjen med tall.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Dra og slipp, én gangerekke. Her drar du gangestykket på venstre side til riktig svar på høyre side.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Resultatskjermen for dra og slipp. Her ser du løpende resultater for dra-og-slipp-spillet.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Løs matteproblemer, én gangerekke. Dette er vanskeligere enn dra-og-slipp-spillet, for eleven må selv skrive svaret med tastaturet på skjermen.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Løs matteproblemer, én gangerekke. Her har eleven svart riktig.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Løs matteproblemer, én gangerekke. Her har eleven svart feil.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Test, én gangerekke. Det er nitten spørsmål i denne testen. De fleste linjene i tabellen testes begge veier (f.eks. både 5x7 og 7x5). Eleven får også poeng etter hvor lang tid det tar å fullføre testen.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Testresultat, én gangerekke. Her har eleven svart riktig på alt.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Testresultat, én gangerekke. Her har eleven gjort noen feil.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Løs matteproblemer, flere gangerekker. Når eleven angir svar i oppgavesett med flere gangerekker, vises resultatene for hver gangerekke med en linje. Grønn viser hvor stor del av oppgavene i gangerekken eleven svarte riktig på, og rødt viser andel uriktige svar.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Test, flere gangerekker. Det er 40 spørsmål i testen for blandede gangerekker. Dette gir en god oversikt over elevens mestring av hver gangerekke.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Testresultater, flere gangerekker. Her har eleven svart riktig på alt.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Testresultater, flere gangerekker. Her har eleven gjort noen feil.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -