Μαθαίνω την προπαίδεια - Περίληψη (ελληνικά)
   
σύνδεσμος στη δραστηριότητα
   
1. Περιγραφή

Μάθετε την προπαίδεια με αυτόν τον διασκεδαστικό τρόπο. Μπορείτε να αρχίσετε μαθαίνοντας την προπαίδεια ενός αριθμού και στη συνέχεια να εξασκηθείτε με περισσότερους αριθμούς. Υπάρχουν επίσης τεστ που σας δείχνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.learnyourtables.co.uk για να ρίξετε δωρεάν μια ματιά στο λογισμικό, το οποίο διατίθεται σε πολλές άλλες γλώσσες

Αυτό το λογισμικό παρέχεται από το κατάστημα iTunes της Apple για τις συσκευές iPhone και iPad. Αναζητήστε το στο ηλεκτρονικό κατάστημα iTunes App store με το όνομα "SUMS Online".

   
2. Λέξεις κλειδιά προπαίδεια, πολλαπλασιασμός, μαθαίνω, τεστ, πίνακες
   
3. Οθόνη μενού Αυτή είναι η οθόνη μενού της δραστηριότητας. Χρησιμοποιήστε την πράσινη μπάρα αριθμών για να ορίσετε τον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί στα παιχνίδια προπαίδειας για έναν αριθμό.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Μετακίνηση και απόθεση πίνακα ενός αριθμού. Εδώ μετακινείτε τα κουτάκια που βρίσκονται στο αριστερό μέρος και τα αντιστοιχίζετε στις απαντήσεις που βρίσκονται στα δεξιά.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Η οθόνη της λειτουργίας μετακίνησης κατά το 'τέλος ενότητας'. Εδώ εμφανίζεται το τρέχον σκορ για τη δραστηριότητα μετακίνησης και απόθεσης.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Οθόνη 'Καταχώρηση' για έναν πίνακα προπαίδειας. Αυτή η δραστηριότητα είναι δυσκολότερη από την "μετακίνηση και απόθεση" διότι ο μαθητής πρέπει να πληκτρολογήσει την απάντησή του χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Οθόνη 'Καταχώρηση' για έναν πίνακα προπαίδειας. Εδώ ο μαθητής έχει πληκτρολογήσει τη σωστή απάντηση.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Οθόνη 'Καταχώρηση' για έναν πίνακα προπαίδειας. Εδώ ο μαθητής έχει πληκτρολογήσει λανθασμένη απάντηση.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Οθόνη 'Τεστ' για έναν πίνακα προπαίδειας. Το τεστ αποτελείται από 19 ερωτήσεις και περιέχει ασκήσεις με διαφορετική ακολουθία αριθμών (π.χ. 5 x 7 και 7 x 5). Στο μαθητή δίδεται επίσης ένα χρονικό σκορ.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Οθόνη αποτελεσμάτων του 'Τεστ' για έναν πίνακα προπαίδειας. Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Οθόνη αποτελεσμάτων του 'Τεστ' για έναν πίνακα προπαίδειας. Εδώ ο μαθητής έκανε κάποια λάθη.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Οθόνη 'Καταχώρηση' για πολλούς πίνακες προπαίδειας. Όταν ο μαθητής απαντάει σε ερωτήσεις στη λειτουργία Πολλοί πίνακες, οι επιδόσεις του σε κάθε πίνακα απεικονίζονται με μπάρες. Με πράσινο χρώμα επισημαίνονται αναλογικά οι σωστές απαντήσεις και με κόκκινο οι λανθασμένες.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Οθόνη 'Τεστ' για πολλούς πίνακες προπαίδειας. Το τεστ πολλών πινάκων περιέχει 40 ερωτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο αναλύονται διεξοδικά οι επιδόσεις του μαθητή σε όλους τους πίνακες.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Οθόνη αποτελεσμάτων του 'Τεστ' για πολλούς πίνακες προπαίδειας. Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Οθόνη αποτελεσμάτων του 'Τεστ' για πολλούς πίνακες προπαίδειας. Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής έκανε κάποια λάθη.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -