Naučte se násobilku – přehled (čeština)
   
přejít ke hře
   
1. Popis

Pomocí této aplikace se můžete zábavnou formou naučit násobilku. Můžete počítat příklady se stejným činitelem a poté přejít k příkladům s různým činitelem. K dispozici jsou rovněž testy, které upevní vaše znalosti a zároveň odhalí vaše nedostatky. Aplikaci si nyní můžete zdarma prohlédnout v mnoha jazykových verzích na internetové adrese www.learnyourtables.co.uk

Tato aplikace je k dispozici pro zařízení iPhone a iPad v internetovém obchodě Apple iTunes. V obchodě Apple iTunes zadejte do vyhledávacího pole výraz „SUMS Online“.

   
2. Klíčová slova násobilka, násobení, učení, testy, činitel
   
3. Obrazovka nabídky Obrazovka nabídky pro akci. Pomocí zeleného panelu s čísly nastavíte činitel tak, aby jej bylo možné použít ve hře se stejným činitelem.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Přetažení příkladů se stejným činitelem Pomocí tohoto kroku přetáhnete příklad z levé strany na odpovídající výsledek na pravé straně.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Konečná obrazovka po přetažení příkladů Uvádí průběžnou úspěšnost dosaženou po dokončení přetažení příkladů.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Obrazovka příkladů se stejným činitelem – zadávání výsledků Tato akce je obtížnější než akce přetažení příkladů, protože student musí zadat výsledek pomocí číselné klávesnice.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Obrazovka příkladů se stejným činitelem – zadávání výsledků V tomto případě student zadal správný výsledek.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Obrazovka příkladů se stejným činitelem – zadávání výsledků V tomto případě student zadal chybný výsledek.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Obrazovka příkladů se stejným činitelem – test Test obsahuje 19 otázek a většina příkladů součinu se testuje oběma směry (například 5 x 7 a 7 x 5). Student rovněž vidí uplynulý čas.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Obrazovka příkladů se stejným činitelem – výsledky testu V tomto případě jsou všechny výsledky studenta správné.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Obrazovka příkladů se stejným činitelem – výsledky testu V tomto případě se student dopustil několika chyb.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Obrazovka příkladů s různým činitelem – zadávání výsledků Když studenti zadají výsledky příkladů s různým činitelem, zobrazí se sloupec informující o jejich úspěšnosti v každém příkladu. Zelená barva udává poměr správných výsledků, červená barva poměr chybných výsledků.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Obrazovka příkladů s různým činitelem – test Testové příklady s různým činitelem obsahují 40 otázek, což umožňuje dobrý rozbor výkonu studenta ve všech příkladech.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Obrazovka tabulky s různým činitelem – výsledky testu V tomto případě jsou všechny výsledky studenta správné.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Obrazovka tabulky s různým činitelem – výsledky testu V tomto případě se student dopustil několika chyb.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -